Logo fr bo Akademi
Logo fr Helsingfors Universitet
Logo fr Resurscenter fr matematik, naturvetenskap och teknik i skolanDe Finlandssvenska Fysik- och kemidagarna ordnas av Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf med hjälp av finansiering av samfunden till vänster.

Organisationskommittén

Fredric Granberg (Ordförande)
Forskare, Helsingfors Universitet
Kristian Meinander
Skattmästare, Finska Kemistsamfundet rf
Susanne Wiedmer
Universitetslektor, Helsingfors Universitet
Bengt-Johan Skrifvars
Verksamhetsledare, Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan
Triin Gyllenberg
Lektor, Brändö gymnasium
Annika Venäläinen
Lektor, Åshöjdens grundskola
Christoffer Fridlund
Doktorand, Helsingfors Universitet